Codi ètic

Codi ètic

Compliment de la normativa

El nostre programa de compliment de la normativa, juntament amb les polítiques específiques implementades per GRESOL International-American School, s’ha configurat com el mecanisme de protecció de les relacions comercials i empresarials que du a terme GRESOL International-American School, garantint així que les nostres funcions es desenvolupin de manera ètica i compleixin la legislació. L’entorn corporatiu i el marc legal aplicable estan canviant constantment. Aquests canvis fan necessari incloure mesures de supervisió i control adequades per prevenir delictes o reduir el risc de la seva comissió, assegurant les bones pràctiques, no només dins de l’activitat de l’empresa sinó també per a tots aquells tercers que puguin tenir interaccions amb l’empresa.

 

Hem implantat les Polítiques de Compliment de la normativa basades en procediments per garantir el disseny adequat de models d’organització i gestió orientats a prevenir i descobrir infraccions que es puguin cometre en el futur.