Covid-19

GRESOL International-American School centra tots els seus esforços a oferir un entorn ideal per als seus alumnes, amb neteja i desinfecció contínua i adoptant totes les mesures higièniques.

Pla d’obertura

Aquí podeu consultar el pla d’obertura de l’escola, seguint les indicacions publicades pel Departament d’Ensenyament.

Protocol i mesures de salut

Protocol sanitari

“Pautes de bones pràctiques” i mesures per al desplaçament, durant el temps a GIAS i després de sortir de l’escola. Seguim les recomanacions de l’OMS i les autoritats corresponents.

Instal·lacions

Neteja i desinfecció en profunditat. La neteja es continuarà diàriament amb èmfasi a les zones comunes. Gels hidroalcohòlics i mocadors d’un sol ús disponibles a totes les zones. L’ús de mascareta és obligatori.

Símptomes

Si detecteu algun símptoma associat a la COVID-19 o heu estat en contacte proper amb una persona que ha patit la COVID-19, no heu d’anar a l’escola. Els membres del personal que formen part d’un grup d’alt risc han de comunicar-ho al seu Cap.

Desplaçament

Trieu la manera d’arribar a l’escola que millor garanteixi la distància interpersonal. Recomanem el transport individual. L’ús de mascareta és obligatori quan es viatja en transport públic.

Accés a l’escola

És obligatori entrar a les instal·lacions per la recepció principal, fer servir el gel hidroalcohòlic, desinfectar les sabates i prendre la temperatura. Ningú pot accedir a les instal·lacions per acompanyar els alumnes.

Mesures preventives

L’ús de la mascareta serà obligatori mentre no es pugui mantenir la distància interpersonal. La higiene de mans s’ha de fer cada 2 hores. Es recomana l’ús del material individual necessari sempre que sigui possible.

Ús dels espais

Complir amb el límit d’aforament permès en espais de treball comuns, respectant la distància interpersonal recomanada. Els alumnes, les famílies, les visites i els serveis externs poden utilitzar les zones exteriors, sempre acompanyats del personal de GIAS.

Mesures futures

A més de posar mesures immediates, a l’hora d’obrir les nostres instal·lacions els mesos de juny i juliol, també estem treballant per estar perfectament preparats per a la nostra tornada al setembre.