Oferta
educativa

A Gresol tenim l’objectiu d’ajudar als nostres alumnes a potenciar tot el seu talent a través de metodologies com”Learning by Doing” (Aprenent amb la pràctica), l’aprenentatge mitjançant l’experiència, anant més enllà de la instrucció i la memorització.

Educació Infantil

En la educació infantil, en edats d’1 a 5 anys, els nens desenvolupen les seves habilitats bàsiques mentre exploren el món que els envolta. Oferim activitats que engloben tots els aspectes de l’aprenentatge dels infants: Llengua i alfabetització; Habilitats cognitives i creatives; Les Arts escèniques; Desenvolupament social i emocional.

Primària

En aquesta etapa, s’anima als nostres alumnes a comunicar-se de manera eficaç, a pensar críticament, a cooperar i a col·laborar de manera constructiva en un entorn càlid i acollidor. El nostre enfocament pedagògic es basa en la idea d’un aprenentatge centrat en l’estudiant, motivant els nostres fills a tenir una ment curiosa.

Secundària

A través de continguts i estratègies didàctiques diverses i transversals, treballem la comunicació efectiva en diverses llengües i el foment de l’aprenentatge permanent.

Batxillerat Internacional

L’objectiu dels programes de Batxillerat Internacional és oferir més avantatges que els altres plans d’estudis i formar estudiants indagadors, informats, ben educats, solidaris i motivats per tenir èxit.