Oferta educativa

Batxillerat IB

IB

El Batxillerat Internacional té com a objectiu oferir més avantatges que els altres currículums i formar alumnes curiosos, informats, instruïts, solidaris i motivats per tenir èxit.

El Batxillerat Internacional (IB) també conegut com a Programa Diploma (PD), és un programa educatiu de 2 anys per a estudiants entre els 16 i 19 anys, que ofereix una certificació acceptada a nivell internacional per accedir a l’educació superior, i és reconeguda per universitats a tot el món. Aquesta formació potencia el desenvolupament de les habilitats intel·lectuals, personals, emocionals i socials per a l’adaptació a un món especialment globalitzat.

Orígens del Batxillerat IB

El Batxillerat Internacional (IB) és una organització fundada el 1968. És una fundació sense ànim de lucre amb seu a Ginebra, Suïssa. Es va crear per desenvolupar un pla d’estudis preuniversitari internacional reconegut a nivell mundial.

Originalment, la majoria dels col·legis membres de l’IB eren col·legis internacionals. L’IB ha crescut ràpidament i s’ha desenvolupat més enllà de la seva missió original.

En l’actualitat, ofereix tres programes:

Programa
de l’Escola Primaria

Per nens de 3 a 12 anys

El Programa de l’Escola Primària (PEP) de l’IB, destinat a alumnes de 3 a 12 anys, els permet formar-se i desenvolupar-se per a expressar les seves opinions, realitzar eleccions i assumir responsabilitats respecte del seu propi aprenentatge. Se centra en el desenvolupament integral del nen.

Programa dels Anys Intermedis

Per a joves de de 11 a 16 anys

El PAI és un marc acadèmic rigorós que anima als alumnes a establir connexions pràctiques entre els seus estudis i el món real, i està dissenyat per a ser un programa inclusiu: alumnes amb molt diversos interessos i aptituds acadèmiques poden beneficiar-se de la seva participació en ell.

Programa
del Diploma

Per a joves de 12 a 16 anys

Les recerques indiquen que existeixen nombrosos avantatges en triar el PD. El programa té com a objectiu formar alumnes que aconsegueixin una excel·lent amplitud i profunditat en els seus coneixements, al mateix temps que creixin física, intel·lectual, emocional i èticament.

El Batxillerat Internacional serveix a una varietat d’escoles, tant nacionals com internacionals, estatals i privades, que tenen un interès comú en l’educació internacional i un compromís genuí amb la filosofia de l’IB. Més de la meitat de tots els col·legis del Món de l’IB són ara col·legis públics.

Programa
del IB Diploma

El 2020 hi havia més de 3.400 escoles del Diploma de l’IB en 157 països diferents. El programa creix aproximadament un 5% anual. El 2019, 160.000 candidats es van presentar a l’examen de diploma.

Estudis en llengua i literatura

Per a una completa comprensió i un bon ús de l’espanyol i l’anglès

Adquisició
lingüística

Eines per a un coneixement complet d’una llengua tan rica com l’anglesa.

Individus i
societat

Una metodologia perquè els alumnes creixin física, intel·lectual, emocional i èticament.

Ciències
experimentals

Una formació basada a fomentar l’exploració de la naturalesa del coneixement.

Matemàtiques i informàtica

Un programa perquè sobresurtin a les assignatures acadèmiques tradicionals i en nous camps com la ciència o tecnologia.

Arts

La creativitat és un concepte bàsic en la metodologia IB, fomentant l’ús i la comprensió.

Els alumnes cursen/estudien sis matèries i han de triar almenys una matèria de cadascuna de les cinc primeres àrees.

Normalment, es cursen tres assignatures de nivell superior i tres de nivell estàndard. Això brinda als estudiants l’oportunitat d’especialitzar-se en àrees que els interessen i, al mateix temps, garantir que continuïn beneficiant-se d’una educació de base àmplia.

Per tant, el programa de diploma ofereix un compromís ideal entre amplitud i profunditat

A més d’estudiar sis matèries, els estudiants també han de:

Sovint es diu que aquests elements bàsics constitueixen el cor del programa del diploma i reflecteixen el compromís de l’IB amb l’aprenentatge basat en la indagació i l’educació integral de la persona. Com deixa clar la seva declaració de missió, l’IB també està compromès amb l’objectiu més ampli de promoure la mentalitat internacional i ajudar a crear un món millor a través de l’educació.

Cinc grups d’assignatures
  • Llengua i literatura (espanyol) HL
  • Literatura (anglès) HL
  • Espanyol SL

  • Anglès SL

  • Física

  • Química

  • Esports, exercici i ciències de la salut

  • Biologia

  • Anàlisi i aproximacions

  • Aplicacions i interpretacions

Assignatures
de Batxillerat

Principals matèries

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
LLENGUA I LITERATURA CATALANES
ANGLÈS (EFL)
FILOSOFIA
HISTÒRIA
CIÈNCIA DEL MÓN CONTEMPORANI
TREBALLS DE RECERCA
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
EDUCACIÓ FÍSICA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ciència i Tecnologia
DIBUIX TÈCNIC
MATEMÀTIQUES
QUÍMICA
FÍSICA
BIOLOGIA
PSICOLOGIA
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Humanitats i Ciències Socials

LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
MATEMÀTIQUES APLICADES
NEGOCIS I ECONOMIA
HISTÒRIA MUNDIAL
GEOGRAFIA
PSICOLOGIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.