Oferta educativa

Primària

A Gresol treballem per oferir en aquesta etapa una educació de qualitat, en condicions d’equitat i amb garantia d’igualtat d’oportunitats

En aquesta etapa, encoratgem els alumnes que es comuniquin de manera efectiva, a ser pensadors crítics, a cooperar i col·laborar constructivament, en un ambient càlid. L’enfocament educatiu es basa en la idea l’aprenentatge centrat en l’alumne, despertant la seva ment curiosa. Per tant, les experiències educatives són atractives, rellevants, desafiants i significatives per a la comunitat escolar.

A Primària, el pla d’estudis s’alinea amb el US Common Core i s’adapta a les necessitats dels nostres alumnes: Anglès (ELA); Arts Visuals i Escèniques; Educació personal, social, emocional i física; Ciències; Ciències Socials; Matemàtiques.

Immersió 100% en anglès

L’anglès és la llengua central i vehicular de totes les matèries i és impartida per professors nadius.

Èmfasi en ciència i tecnologia

Els alumnes de Gresol no només tindran un nivell d’anglès nadiu, sinó que també parlaran el llenguatge de segle XXI: la tecnologia.

Ambient
internacional

Educació internacional amb una major riquesa cultural i acords amb institucions també internacionals.

Programa de Primària

Anglès

Continuem atorgant una especial importància a l’aprenentatge de l’idioma anglès, a partir de la metodologia Jolly Phonics juntament amb el programa de lectura guiada. Els alumnes experimenten un aprenentatge fonamentat en reptes, tot emfatitzant l’ortografia i l’escriptura. També milloren les seves habilitats de comunicació en el camí d’una educació d’alta qualitat.

Arts i Manualitats

El Programa d’Arts fomenta les experiències artístiques dels alumnes. L’objectiu principal és garantir que desenvolupen les seves habilitats creatives, mentre experimenten i gaudeixen amb la pràctica d’art multicultural, perquè és d’una importància fonamental per al desenvolupament del nen.

Música

A Primària, el programa de música s’alinea amb el pla d’estudis del grau elemental oficial de les escoles de música. Els alumnes aprenen a tocar un instrument musical de corda durant aquesta etapa. Gràcies en aquest programa, els alumnes projecten la seva sensibilitat musical, millores la coordinació, conformen millor els seus pensaments i, fins i tot, milloren les seves habilitats de lectura, matemàtiques i treball en equip.

Educació Física

Els nens, per naturalesa, són molt actius i gaudeixen de les activitats d’aventura. El nostre programa esportiu contempla aquesta característica fonamental i considera essencial l’estat de salut i la forma física. Per tant, els alumnes adquireixen habilitats, coneixements i actituds relacionades amb els valors d’aprenentatge permanent. També assoleixen una més gran confiança en ells mateixos i milloren l’autodisciplina. El programa inclou: futbol, bàsquet, voleibol, beisbol i atletisme.

STEAM – Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques

Les matèries de STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) impulsen cap a la innovació i això ajuda els alumnes a assolir habilitats de resolució de problemes i transformar-los en pensadors crítics, alhora que fomenten la seva creativitat. Per mitjà del nostre programa de tecnologia curricular, impulsem la seva integració en els processos d’aprenentatge i ensenyament.