Oferta educativa

Primària

A Gresol treballem per oferir una educació de qualitat en aquesta etapa, en condicions d’equitat i amb la garantia d’igualtat d’oportunitats.

En aquesta etapa, animem als alumnes a comunicar-se de manera eficaç, a ser pensadors crítics, a cooperar i col·laborar de manera constructiva, en un ambient càlid. L’enfocament educatiu es basa en la idea de l’aprenentatge centrat en l’estudiant, despertant la seva ment curiosa. Per tant, les experiències educatives són atractives, rellevants, desafiants i significatives per a la comunitat escolar.

 

A primària, el currículum s’alinea amb el Nucli Comú d’estudis dels EUA i s’adapta a les necessitats dels nostres estudiants: anglès (ELA); Arts Visuals i Escèniques; Educació personal, social, emocional i física; Ciències; Ciències Socials; Matemàtiques.

Donem suport al nostre alumnat

Donem suport als infants i els ajudem a desenvolupar les seves habilitats i la comprensió perquè puguin assolir els seus objectius i desenvolupar el seu talent.

Oportunitats Interessants d’Aprenentatge 

Facilitar a l’alumnat amb oportunitats que ens permetin ser més independents, resilients i segurs de si mateixos.

Aprenentatge de per vida 

A través del nostre currículum i ensenyament ens centrem a inspirar els nostres fills a aprendre, dotant-los de les habilitats, coneixements i comprensió necessaris per ser aprenents independents i permanents.

Programa de Primària

Llengua anglesa (ELA)

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Matemàtiques

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Ciències

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Estudis Socials

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Castellà

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Català

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Francès (a partir de G3) 

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Continuem centrant-nos en l’adquisició de la llengua anglesa a partir de Jolly Phonics i el programa de lectura guiada. Posem èmfasi en l’ortografia i desafiem els nostres alumnes a desenvolupar les seves habilitats d’escriptura.

Milloren substancialment les seves habilitats comunicatives, impulsant-los cap a una educació d’alta qualitat.

Programa d’Arts

El nostre programa d’arts també estimula l’experiència artística. L’objectiu principal és aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin les seves habilitats creatives alhora que fan art i gaudeixen de l’art d’altres persones i cultures, ja que són importants per al ple desenvolupament de l’infant.

Programa de música

A primària, el programa de música s’alinea amb el pla d’estudis del grau oficial de música elemental. Els nens tenen l’oportunitat d’aprendre mentre toquen un instrument de corda orquestral. Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes cultiven la seva sensibilitat, augmenten la seva coordinació motora (ull amb mà), organitzen els seus pensaments i fins i tot milloren la lectura, les matemàtiques i el treball en equip.

Educació Física

Els nens, per naturalesa, són molt actius físicament i gaudeixen de les activitats d’aventura. El nostre programa esportiu inclou aquesta característica fonamental alhora que desenvolupa l’estima per la bona salut, el benestar general i la forma física. Així, els nostres alumnes adquireixen habilitats, coneixements i actituds vinculats als valors de l’aprenentatge permanent, i també adquireixen autosuficiència i autodisciplina. El programa inclou futbol, ​​bàsquet, voleibol, beisbol i l’atletisme.

Temps en comunitat

Les assignatures STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) són motors d’innovació que ajuden els nostres fills a convertir-se en persones amb capacitat per solucionar problemes sense por i ser pensadors crítics alhora que fomenten la seva creativitat. A través del nostre Programa de Tecnologia Transversal, fomentem la integració de la tecnologia en l’aprenentatge actiu i els processos d’ensenyament.