Oferta educativa

Secundària

Emprant les millors pràctiques pedagògiques, a Gresol School tenim l’objectiu d’acompanyar l’alumnat a descobrir tot el seu talent.

L’etapa de Secundària a GRESOL International-American School abasta els graus 7, 8, 9 i 10 (de 12 a 15 anys), garantint l’alineació amb el pla d’estudis nacional.

Com a part curricular transversal del programa, la comunicació efectiva en diversos idiomes, escrita i oral i el foment de l’aprenentatge permanent, és el nucli del nostre enfocament en l’ensenyament i l’aprenentatge.

Immersió 100% en anglès

L’anglès és la llengua central i vehicular de totes les matèries i és impartida per professors nadius.

Èmfasi en ciència i tecnologia

Els alumnes de Gresol no només tindran un nivell d’anglès nadiu, sinó que també parlaran el llenguatge de segle XXI: la tecnologia.

Ambient
internacional

Educació internacional amb una major riquesa cultural i acords amb institucions també internacionals.

Programa
de Secundària

El nostre programa de Secundària dona als alumnes l’oportunitat d’indagar en una gran varietat de contingut a través d’àrees dissenyades en anglès i castellà. Els estudiants gaudeixen d’un entorn d’aprenentatge comprensiu, estimulant i respectuós que els incentiva per ser estudiants actius i autònoms en el seu camí cap al Batxillerat.

El sistema del Programa de Secundària comprèn vuit grups de matèries
LLENGUA
CIÈNCIES SOCIALS
CIÈNCIES
EDUCACIÓ FÍSICA I SALUT
LLENGUA I LITERATURA
TECNOLOGIA
MATEMÀTIQUES
EDUCACIÓ MUSICAL I ARTÍSTICA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.