Oferta educativa

Secundària

A Gresol School utilitzem les millors pràctiques pedagògiques per acompanyar els alumnes a descobrir els seus talents.

L’etapa de secundària a GRESOL International-American School cobreix els graus 7, 8, 9 i 10 (edats de 12 a 15 anys), assegurant l’alineació amb el currículum nacional.

Com a part transversal del programa, la comunicació efectiva en múltiples idiomes, escrits i orals, i la promoció de l’aprenentatge al llarg de la vida, és el nucli del nostre enfocament de l’ensenyament i l’aprenentatge.

Immersió 100% en anglès

L’anglès és la llengua vehicular de totes les assignatures i és impartit per professors nadius.

Èmfasi en la ciència i la tecnologia

Els alumnes de Gresol no només tindran un nivell nadiu d’anglès sinó que també parlaran la llengua del segle XXI: la tecnologia.

Ambient
internacional

Educació internacional amb major riquesa cultural i convenis amb institucions internacionals.

Programa
de Secundària

Amb l’anglès com a llengua vehicular de l’escola, els nostres alumnes també desenvolupen les seves habilitats en castellà i francès. La comunicació eficaç en múltiples idiomes, escrits i orals, i la promoció de l’aprenentatge al llarg de la vida, són el nucli del nostre enfocament de l’ensenyament i l’aprenentatge.

El Programa de Secundària consta de les següents assignatures:

G7&G8:

ARTS DEL LLENGUATGE (ELA)

CATALÀ

ESPANYOL

FRANCÈS

MATEMÀTIQUES

CIÈNCIES NATURALS

ESTUDIS SOCIALS

EDUCACIÓ FÍSICA

ARTS VISUALS

MÚSICA

G9&G10:
ELA
CATALÀ
CASTELLÀ
FRANCÈS
MATEMÀTIQUES
BIOLOGA I GEOLOGIA
FÍSICA I QUÍMICA
ESTUDIS SOCIALS
EDUCACIÓ MATEMÀTICA
AUTOCONEIXEMENT ESPECIAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.